Terveydenhuollon digitalisoituminen ja teknologian kehittyminen muuttavat hoitotyötä ja sairaanhoitajien koulutusta, Sanoste Oy:n blogi

Terveydenhuollon digitalisoituminen ja teknologian kehittyminen muuttavat hoitotyötä ja sairaanhoitajien koulutusta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa eletään muutoksien tuulia. Uudet teknologiat kuten etämittaus, etäpalvelut, virtuaaliklinikat, tekoäly, robotiikka sekä peli- ja mobiilisovellukset, jotka tukevat potilaan kokonaishoitoa, lisääntyvät jatkuvasti. Palveluiden digitalisoituminen ja teknologian kehittyminen edellyttävät sairaanhoitajilta uutta osaamista ja valmiuksia.

Terveydestä reaaliaikaista tietoa

Terveys- ja hyvinvointiteknologia luo uusia palveluratkaisuja ja antaa potilaille uusia mahdollisuuksia oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaamiseen sekä seurantaan. Teknologia muuttaa myös sairaanhoitajien toimintatapoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus saada potilaan terveydentilasta reaaliaikaista tietoa omalle päätteelleen esimerkiksi verenpainemittaustuloksista. Etämittausten avulla hoitajan ja potilaan välinen tiedonsaanti on nopeampaa ja potilaan ohjaus tehostuu. Uudet ratkaisut edellyttävät sairaanhoitajilta uusimpaan teknologiaan tutustumista ja viimeisimmän tutkimustiedon etsimistä sekä sen hyödyntämistä potilaan ohjauksessa ja palvelujen toteutuksessa.

Uudet toimintatavat tutuksi jo koulutuksessa

Viimeisen vuoden aikana olemme Laurea ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa tutustuneet erilaisiin sähköisiin palveluihin (Terveyskylä, Kanta.fi, Oda-palvelut) sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiayritysten tarjoamiin palveluihin. Sairaanhoitajaopiskelijat ovat päässeet suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Meillä oli myös hieno mahdollisuus tutustua Sanosteen tarjoamiin etäkuntoutukseen ja etäpalveluihin Seniorit digiloikkaa -projektin yhteydessä Porvoossa, jonka sairaanhoitajaopiskelijat järjestivät erään palvelutalon henkilökunnalle ja asiakkaille. Sanosteen tarjoamien palveluiden avulla ikäihmisten toimintakykyä ja terveyttä voidaan edistää ja ylläpitää. Teknologia antaakin upeita uusia mahdollisuuksia ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen ja mahdollistaa palveluiden tuomisen kotiin myös toimintakyvyltään rajoittuneille potilaille.

Innostusta ja uutta tietoa

Teknologian käyttöönotto edellyttää terveydenhuollon ammattikunnalta tietojen päivittämistä täydennyskoulutuksien avulla, kriittistä tiedonlukutaitoa, positiivista asennetta, uusimpiin tutkimustuloksiin perehtyneisyyttä ja mielenkiintoa teknologiaa sekä digitaalisia palveluita kohtaan. Sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa olemme vieneet hoitotyössä käytettävästä teknologiasta ja sähköisistä palveluista viimeisintä tutkittua tietoa eteenpäin erilaisille työyhteisöille ja asiakasryhmille. Olemme saaneet aikaan jo hieman positiivista innostusta ikääntyneiden ja hoitotyön henkilökunnan keskuudessa, joten tästä onkin hyvä jatkaa matkaamme iloisin mielin eteenpäin myös uusia tutkimustuloksia odotellen.

Kirsi Siira
Hoitotyön lehtori, Laurean ammattikorkeakoulu
Kirjoittaja toimii määräaikaisena hoitotyön lehtorina Laurean ammattikorkeakoulussa, joka toteuttaa erilaisia opintojaksoon integroituja projekteja opiskelijoiden kanssa.