Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 REKISTERINPITÄJÄ

Sanoste Oy (Y-tunnus: 2632313-1)
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Noora Juvonen
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
Sähköposti:  asiakaspalvelu@sanoste.fi

 REKISTERIN NIMI

Sanoste Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Sanoste Oy:n asiakkaaksi, ladannut Sanoste-sovelluksen, ostanut palvelun Sanoste Oy:n verkkokaupasta, on verkkokaupasta ostetun palvelun loppukäyttäjä tai osallistuu Sanoste Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Sanoste Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös palvelun loppukäyttäjien yhteystietojen välittämiseksi eteenpäin palveluntuottajalle asiakasturvallisuussyistä.

Tietoja voidaan käyttää Sanoste Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuojalain (GDPR) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sanoste Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sanoste Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Sanoste Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Sanoste Oy:n asiakastukeen, sähköpostitse asiakaspalvelu@sanoste.fi tai rekisterinhoitajalle noora.juvonen@sanoste.fi.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä oikeus pyytää poistettavaksi häntä koskevat henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sanoste Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilatuista palveluista
  • Palvelun loppukäyttäjän etu- ja sukunimi, postiosoite ja puhelinnumero

Tunniste- ja yhteystietojen antaminen on pakollista ostaessasi verkkokauppamme kautta. Emme säilytä asiakkaan pankki- ja luottokorttitietoja. Säilytämme palvelujen maksamiseen liittyviä muita maksutunnistetietoja rajoitetun ajan.

Uutiskirjeeseen liittyvät tiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on kirjautuneena GDPR-hyväksynnän antaneena uutiskirjelistalle.

Muut henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen ylläpito vaatii.

EVÄSTEET

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Emme kerää evästeillä henkilötietoja.

Evästeiden avulla kerättävät tiedot säilytetään 26 kuukautta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Sanoste Oy:n käytössä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

  • Palvelun tuottaminen: Luovutamme palvelun loppukäyttäjän yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite ja puhelinnumero) palveluntuottajien käyttöön asiakasturvallisuussyistä
  • Lainsäädännön velvoittaessa

 TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Sanoste Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sanoste Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Sanoste Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.