Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 REKISTERINPITÄJÄ

Sanoste Oy (Y-tunnus: 2632313-1)
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Noora Juvonen

Puh. 050 411 8532
Sähköposti:  asiakaspalvelu@sanoste.fi

 REKISTERIN NIMI

Sanoste Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Sanoste Oy:n asiakkaaksi, ladannut Sanoste-sovelluksen, ostanut palvelun Sanoste Oy:n verkkokaupasta, on verkkokaupasta ostetun palvelun loppukäyttäjä tai osallistuu Sanoste Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Sanoste Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös palvelun loppukäyttäjien yhteystietojen välittämiseksi eteenpäin palveluntuottajalle asiakasturvallisuussyistä.

Tietoja voidaan käyttää Sanoste Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sanoste Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sanoste Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Sanoste Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Sanoste Oy:n asiakastukeen, sähköpostitse asiakaspalvelu@sanoste.fi tai rekisterinhoitajalle noora.juvonen@sanoste.fi.

 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilatuista palveluista
  • Palvelun loppukäyttäjän etu- ja sukunimi, postiosoite ja puhelinnumero

 TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sanoste Oy:n käytössä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

  • Palvelun tuottaminen: Luovutamme palvelun loppukäyttäjän yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite ja puhelinnumero) palveluntuottajien käyttöön asiakasturvallisuussyistä
  • Lainsäädännön velvoittaessa

 TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Sanoste Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sanoste Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Sanoste Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.