Ikääntyneet, teknologia, tablettilaite, digiloikka

Kyllä ikääntyneistäkin löytyy puhtia digiloikkaan

Teknologia ja ikääntyneet nähdään usein mahdottomana yhtälönä. Ajatellaan, ettei ikääntyneillä ole tarvittavia taitoja sovellusten ja laitteiden käyttämiseen, saati sitten halua opetella näitä asioita. Vika ei kuitenkaan ole jukuripäisissä ikääntyneissä, vaan ennakkoluuloissa.

Kukaan ei ole someseppä syntyessään. Teknologian uusimpien käänteiden perässä pysyminen aiheuttaa harmaita hiuksia nuoremmillekin. Ikääntyneille teknologia on uusi haaste, mutta opastuksen ja kannustuksen avulla hekin voivat hallita sen salat.

DNA:n tuoreen Digitaaliset elämäntavat –tutkimuksen mukaan ikääntyneet suhtautuvatkin yhä myönteisemmin verkossa asiointiin. Jo kaksi kolmesta ikääntyneestä hoitaa pankkiasiat mieluummin netissä kuin pankissa. Myös muiden verkkopalveluiden ja sosiaalisen median käyttö on yleistynyt ikääntyneiden keskuudessa. 70 prosenttia 65-74 -vuotiaista kyselyyn vastanneista oli Facebookissa ja 3 prosenttia paljasti jopa käyttävänsä deittipalvelu Tinderiä.

Eivät kaikki kuitenkaan ole digimummoja ja -vaareja. Ikääntyneiden joukosta löytyy myös henkilöitä, joille teknologia on vastenmielinen riesa, eivätkä he halua koskea siihen pitkällä tikullakaan. Näitä ihmisiä löytyy kuitenkin muistakin ikäryhmistä, aina nuorista lähtien.

Kuilu sukupolvien välillä ei siis olekaan niin syvä, kuin luulisi. Ikääntyneet ja nuoret etsivät teknologisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät ja helpottavat heidän arkeaan tai elämäntilannettaan. Mikäli tuotteen tai palvelun ei koeta välittömästi tuovan lisähyötyä itselle, ei sitä myöskään oteta käyttöön.

Miten ikääntyneet sitten hyötyvät teknologian opettelusta? Ruoat on helppo tilata kotiovelle, ulkomaille muuttaneeseen tyttäreen saa kuvayhteyden ja lääkereseptien uusiminen onnistuu sujuvasti parilla klikkauksella. Teknologian käyttämisellä on kuitenkin ennen kaikkea myös terveydellisiä vaikutuksia. Sen käyttö nimittäin vahvistaa ikääntyneen toimintakykyä ja mahdollistaa näin itsenäisen elämisen pidempään, sekä luo tunteen kehityksen ja yhteiskunnan mukana pysymisestä.

Ikääntyneet ovat usein uteliaita ja kiinnostuneita uutta teknologiaa kohtaan. Palveluita ja tuotteita tulisikin kehittää kuuntelemalla ikääntyneiden mielipiteitä ja hyödyntämällä heidän kokemuksiaan, jotta heille suunnattujen ratkaisujen käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.

Palveluiden muuttuessa digitaalisiksi on tärkeää tarjota ohjeistusta ja neuvoja ikääntyneille. Vanhakin oppii uusia temppuja ja kokee yhtä lailla onnistumisen iloa. Ennakkoluulojen lietsomisen sijasta tulisi antaa lisävauhtia ikääntyneille, jotta he suoriutuisivat digiloikasta kunnialla.

Siispä reippaasti kannustamaan ikääntyneitä teknologian ihmemaailmaan!