Päivätoimintaa kotiin ja uusia palveluja ryhmille

Palvelun käyttäjänä on seniori, mutta palvelun voivat myös ostaa omaisetkotihoito tai palvelukeskukset/hoivakodit.

Seniorit

Kaipaatko lisää ohjelmaa päivään tai haluaisitko aloittaa aivan uuden harrastuksen? Etäpalvelut on tarkoitettu kaikille kuntouttavista ja virkistävistä palveluista kiinnostuneille. Mitään ikärajaa palveluun osallistumiseen ei ole. Etäpalveluiden avulla voit helposti aloittaa uuden harrastuksen tai kokeilla uusia palveluita. Voit ostaa verkkokaupastamme palvelun aluksi lyhyemmäksi ajaksi (yhteensä 4 kertaa) ja jatkaa halutessasi tämän jälkeen palvelun tilausta. Sinun ei missään vaiheessa tarvitse sitoutua pitkään sopimukseen

Omaiset

Onko ikääntyneen läheisesi elinpiiri kaventunut? Eikö hän enää halua tai kykene poistumaan kotoaan? Syynä voi olla sairaus, leskeys, talven liukkaus tai kotiin sitova omaishoitajuus. Kokeeko hän olonsa yksinäiseksi?

Monipuolisesta palveluvalikoimastamme voit ostaa läheisellesi sellaisia palveluja, joista hän on kiinnostunut ja jotka kohottavat hänen elämänlaatua ja omatoimisuutta. Palvelut on suunniteltu siten, että niihin on helppoa ja turvallista osallistua omasta kodista käsin ilman ulkopuolisen apua. Etäpalveluiden ansiosta läheisesi voi osallistua virkistävään ja kuntouttavaan toimintaan, johon ei muulla tavoin olisi mahdollista osallistua.

Kotihoito

Kotihoito voi toimittaa seniori-laitteen tukeakseen ikääntyneen kotona asumista ja hoitaakseen osan lyhyistä kotihoitokäynneistä virtuaalisesti. Tällaiset muistutuskäynnit liittyvät yleensä lääkkeiden ottamiseen, ruokailuun tai muihin päivittäisiin rutiineihin.

Ruotsissa Västeråsin kunta (n. 3.000 kotihoidon asiakasta) on laskenut säästävänsä virtuaalisen kotihoidon avulla 6% kotihoidon koko budjetista.1)

Kotihoidon toimittama laite sopii erinomaisesti toimintaa ylläpitäviin palveluihin, jotka voidaan ostaa verkkokaupastamme. Tutkimusten mukaan ikääntyneen elämäniloa ja toimintakykyä voidaan ja sitä kannattaa parantaa ja ylläpitää. Tutkimusten mukaan toimintakyvyn ylläpitäminen vähentää muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä jopa yli 25%.2)

Digitaalisilla palveluilla pystytään turvaamaan yhdenvertaiset lähipalvelut kaikille riippumatta asiakkaan maantieteellisestä sijainnista.

1) Att införa e-hemtjänst –erfarenheter från Västerås stad, Hjälpmedelinstitutet, 2012
2) Pitkälä et al: Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus, 2013, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia

Kotihoito, seniorit, palveluja kotiin, päivätoimintaa kotiin
Yhteislaulu, ryhmätoimintaa, palvelut senioreille

Palvelukeskukset ja hoivakodit

Yhteisötiloissa järjestettävää viriketoimintaa ja kuntouttavia palveluja voidaan tarjota palveluratkaisumme ansiosta helposti myös digitaalisessa muodossa. Palvelujemme avulla voidaan monipuolistaa ja lisätä räätälöityä toimintaa ja ohjausta ikääntyneille.

Sama palvelu voidaan tuottaa samanaikaisesti monelle ryhmälle, joka tekee palveluistamme myös kustannustehokkaita.