Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2017

Etäkuntoutus yhtä tehokasta kuin perinteinen kuntoutus, Kela-tutkimus,

Etäkuntoutukselle vihreää valoa

Hiljattain julkaistu Kelan rahoittama Elinvoimaa etäkuntoutuksella -tutkimus osoittaa, että etäkuntoutus on yhtä tehokasta kuin perinteinen kuntoutus. Tutkimuksessa selvitettiin etäkuntoutuksen vaikutuksia ikääntyneiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Etäkuntoutusjakson aikana osallistujien fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen saatiin pysähtymään. Jälkeenpäin osallistujat tunsivat olonsa aktiivisemmiksi ja kokivat selviytyvänsä paremmin arjessaan.

Etäkuntoutus tarkoittaa sitä, että kuntoutus tuodaan osallistujalle kotiin sen sijaan, että fysioterapeutin tai asiakkaan täytyisi matkustaa samaan paikkaan. Etäkuntoutus tarjotaan yleensä hyödyntäen kuvapuhelu-teknologiaa. Kuvapuhelussa on kaksisuuntainen yhteys, joten asiakas ja fysioterapeutti näkevät ja kuulevat toisensa. Näin fysioterapeutti pystyy motivoimaan ja ohjaamaan osallistujaa. Kuvapuhelun avulla tapahtuvaa kohtaamista pidetään aitona ja intensiivisenä ja se tarjoaa todellista vuorovaikutusta.

Kodin ulkopuolelle lähteminen tai palveluiden luokse pääseminen ei ole kaikille itsestäänselvyys. Fysioterapeutit tietävät myös erittäin hyvin, että vaikka käynneillä osallistutaan aktiivisesti kuntoutukseen, niin jumppaohjeita ei noudateta käyntien välillä. Sohvan vetovoima ja laiskuus tuntuvat vaikuttavan meihin kaikkiin.

Myös käsitys kuntoutuksen tarpeesta ja muodosta on muuttunut Suomessa viime vuosien aikana. Aikaisemmin ikääntyneitä kuntoutettiin akuutin tilanteen jälkeen lyhytaikaisesti, mutta nyt ollaan sitä mieltä, että kuntoutuksen tulisi erityisesti ikääntyneillä olla pidempikestoista ja sen tavoitteena tulisi olla omatoimisuuden ylläpitäminen. Näin ikääntynyt selviää jokapäiväisistä arkiaskareistaan paremmin ja kykenee asumaan pidempään kotona.

Etäkuntoutus avaa uuden ulottuvuuden kuntoutukseen. Palveluiden saanti ei ole enää kytköksissä oman asuinpaikan tarjontaan, sillä teknologian avulla ne voidaan välittää mistä vain minne vain. Joustavuutensa ansiosta etäkuntoutus on helppo asettaa osaksi omia arkirutiineja, jolloin siihen sitoudutaan paremmin. Motivaatiokin pysyy yllä ja aikaa säästyy, kun kuntoutukseen ei tarvitse erikseen lähteä.

Uskommekin, että lähitulevaisuudessa ei enää puhuta etäkuntoutuksesta ja fyysisestä kuntoutuksesta, vaan nämä yhdistyvät toiminnaksi, jossa fysioterapiakäyntien välillä kuntoutusta hoidetaan kustannustehokkaasti kuvapuhelun avulla.

Joten ei muuta kuin hikinauha otsalle ja omaan olohuoneeseen jumppaamaan, ammattilaisen ohjaamana.